Volem conèixer la vostra situació empresarial

Raó Social *

Nom i Cognom *

Càrrec *


Què és el què se’t fa més difícil de la gestió financera de la teva empresa? *

En els darrers 12 mesos, has hagut de fer front a algun repte en l’àrea financera de la teva empresa? Quin? Com l’has solucionat? *

Fas un seguiment periòdic de l’evolució de la teva empresa? Quins paràmetres analitzes? Amb quina periodicitat? *

Fas pressupost anual? *

Què t’agradaria aconseguir en el teu negoci en els pròxims 12 mesos? *

Què creus que necessites per aconseguir-ho? *

De quin altre tema t’interessaria que parléssim? *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO SENTMENAT EMPRESARIAL (G66448895) Plaça de la Vila, 10. (08181, Sentmenat - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@sentmenatempresarial.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). *