Fiscalitat 2021 - Poligons Sentmenat Empresarial

Raó Social *

Polígon Industrial *

Persona de Contacte - Càrrec *

Adreça Electrònica *

Nombre de Treballadors *

Naus en propietat *


Impost sobre Béns Inmobles (IBI): *

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): *

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): *

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Flota Pròpia): *

Taxa per Ús privat de via pública per l'entrada i sortida de vehicles (GUALS): *

Taxa Zones de Càrrega i Descàrrega: *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO SENTMENAT EMPRESARIAL (G66448895) Plaça de la Vila, 10. (08181, Sentmenat - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@sentmenatempresarial.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *