Fiscalitat 2018 - Polígons Industrials de Sentmenat Empresarial

Raó Social *

Polígon Industrial *

Persona de Contacte *

Correu electrònic *

Telèfon: *

Nombre de Treballadors 2019: *


Impost sobre Béns Immobles (IBI): *

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): *

Impost sobre Construccions, Instal·lacions, i Obres (ICIO): *

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (FLOTA): *

Taxa per la reserva per l'entrada a aparcaments privats (GUALS): *

Taxa per a la reserva provisional d'estacionament (zones de càrrega i descàrrega de mercaderies): *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO SENTMENAT EMPRESARIAL (G66448895) Plaça de la Vila, 10. (08181, Sentmenat - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@sentmenatempresarial.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). *