Enquesta Representativitat Sentmenat Empresarial 2021

Raó Social *

Nom Comercial *

NIF / CIF *

A quin Polígon Industrial pertany? *

Pertany a un grup empresarial? En cas afirmatiu indicar-ho *

Any de constitució *

En cas d'empresa familiar, indicar generació actual *

Sector de l'Activitat *

CNAE (4 Dígits) *

Descripció de l'Activitat i client/s final/s (2/3 línies) *

Nombre de Treballadors 2021 *

Situació de l'empresa davant la Crisi Sanitària (Covid-19) *


És propietari de la nau/local on esteu instal·lats? *

En cas d'estar de lloguer, indicar-nos qui és el propietari (Contacte, telèfon, correu electrònic) *

Número de guals *

Disposeu d'aparcament dins de l'establiment? En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de places *


Servei Neteja *

Gestió de Residus *

Servei de Seguretat *

Servei de Telecomunicacions (Fibra Òptica) *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO SENTMENAT EMPRESARIAL (G66448895) Plaça de la Vila, 10. (08181, Sentmenat - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@sentmenatempresarial.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *